Registrácia

Prihlásenie na preteky je odo dnes možné len zajtra v mieste konania pretekov v čase max. do 20:30 h .